top of page

Ընկերության ֆինանսական բնականոն զարգացման նպատակով հարկավոր է ունենալ ճիշտ ֆինանսական և պարտքային գործիքներ։

Բիզնեսի ցանկացած փուլում (start-up, S&ME կամ հետագայում) Dimension Legal RVS-ը Ձեզ կուղղորդի նոր ֆինանսական գործիքների իրավաբանական փաստաթղթավորման հարցում, լիարժեք գիտակցելով սեղմ ժամկետներում նման միջոցների իրականացման կարևորությունը։

Մեր մասնագետները առաջարկում են իրենց բանակցային հմտությունները բանկերի․ ներդրումային ընկերությունների և այլ ֆինանսական հաստատությունների հետ հնարավոր գործարքների կնքման շրջանակներում։

Կորպորատիվ ֆինանսնավորման ելակետային ծառայություններն են՝

  • Պարտքային և բաժնեմասնակցային գործիքների կիրառում,

  • Պարտքի վերաֆինանսավորում,

  • Ակտիվների վրա հիմնված ֆինանսավորում և արժեթղթերի թողարկում,

  • Բանկային վեճեր,

  • Անվճարունակություն։

​​

Եկե՛ք աշխատենք միասին

Ուղարկեք հաղորդագրություն նշելով ձեր էլ․ փոստի հասցեն

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page