top of page

Dimension Legal RVS-ի համար որակն առաջնային է:

Պրակտիկայի մեր հիմնական վեց ոլորտները ներառում են՝

Կառավարում, հետաքննություն և համապատասխանություն

Կարգավորող մեխանիզմերը օրեցօր զարգանում են: Ակնկալվում է, որ բիզնեսները պետք է ունենան իրենց գործունեության առանձին ոլորտների վերաբերյալ ներքին կանոնների/քաղաքականությունների համապարփակ փաթեթներ

Հանրային միջազգային իրավունք

Dimension Legal RVS-ը խորհրդատվություն է տրամադրում ազգային և միջազգային կորպորացիաներին, միջազգային կազմակերպություններին ֆինանսական հաստատություններին և ՀԿ-ներին հանրային միջազգային իրավունքի տիրույթում:

Dimension Legal RVS-ը Ձեզ կուղղորդի նոր ֆինանսական գործիքների իրավաբանական փաստաթղթավորման հարցում, լիարժեք գիտակցելով սեղմ ժամկետներում նման միջոցների իրականացման կարևորությունը։

Վերակազմակերպումը կարող է որոշիչ պահ լինել Ձեր բիզնեսի համար, և դրան ճիշտ անդրադառնալու համար Ձեզ հարկավոր է լավագույն իրավաբանական խորհրդատվությունը՝ զուգորդված ինդուստրիայի պատշաճ իմացությամբ:

Առևտրային գործարքների միջոցով Ձեր ընկերությունը առնչվում է այլ բիզնեսների հետ, ապահովում իր կենսագործունեության բնականոն ընթացքը։ Առևտրային գործարքները պետք է հաշվի առնեն տեղական օրենքները և օտարերկրյա իրավազորության օրենսդրությունը՝ պայմանավորված Ձեր կողմից իրականացվող գործարքներով:

Աշխատակիցների խրախուսման ճիշտ միջոցների ընտրությունը ցանկացած բիզնեսի աճը ապահովելու կարևորագույն գրավականներից է: Խթանման մի շարք գործիքների մեջ ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը Ընկերության կանոնադրական կապիտալում աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրի մշակումն է (ESOP)։

Dimension Legal RVS-ի համար որակն առաջնային է

Մեր իրավախորհրդատուները համապատասխանում են բարձրագույն մասնագիտական և բարեվարքության չափանիշներին, ունակ են մեր Լոնդոնյան գործընկերների հետ համատեղ լուծելու մեկից ավելի իրավազորություն ներառող խրթին հարցեր (cross border matters): Մենք երաշխավորում ենք, որ մեր ծառայությունները և առաջարկվող լուծումներն ուղղված են հաճախորդի կարիքները լավագույնս բավարարելուն։

bottom of page